254/09 Návrh zákona kterým se mění zákon o drahách; T: 4.1.2010

Předkládanou novelou zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje transpozice následujících právních předpisů Evropských společenství do českého právního řádu:

  • transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2007/58/ES ze dne 23. října 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury;
  • transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství
  • transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

Předmětem dalšího hodnocení dopadů je pouze způsob transpozice výše uvedených směrnic do českého právního řádu.

Předkládaná novela zákona o dráhách současně dílčím doplněním úpravy zákona reaguje na výtky obsažené v odůvodněném stanovisku Evropské komise týkající se nedostatečné implementace předpisů tzv. prvního železničního balíčku (směrnice 91/440/ES, směrnice 201/14/ES a směrnice 95/18/ES), přičemž Česká republika přislíbila příslušnou změnu právní úpravy, v jejímž důsledku dojde k zavedení požadovaného opatření unijního práva.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/