253/16 NV o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy; T: 19.12.2016

Důvodem pro schválení, případně stanovení obsahových náležitostí řádů je zejména skutečnost, že ačkoli se jedná o provozně-technické či obchodní podmínky výkonu licencované činnosti jednoho držitele licence, jejich úprava se ve výsledku dotkne širokého okruhu subjektů působících na trhu, včetně všech zákazníků. Tyto předpisy tak nesmí být v rozporu s právními předpisy, současně by měly odpovídat širokému spektru zájmů účastníků trhu, nezakládat značnou nerovnováhu v právech a povinnostech účastníků trhu a plnit funkce, pro které držitelé licencí tyto předpisy zpracovávají. Jedná se tedy o projev regulace ex-ante.

Předkládaný návrh nemění strukturu ustanovení, pouze doplňuje nebo upravuje jednotlivé obsahové náležitosti Pravidel, Řádů a obchodních podmínek, jednak detekovaných při schvalování předložených návrhů dokumentů předkladateli a Energetickým regulačním úřadem, a jednak požadavků dotčených účastníků trhu v rámci veřejných konzultací k těmto dokumentů při procesu jejich schvalování.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/