253/10; 254/10; 255/10 Nař. vlády-technické požadavky na zdravotnické prostředky; T: 5.11.2010

V důsledku novelizace zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly nově upraveny některé kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“), které je nutné promítnout také do příslušných prováděcích předpisů (nařízení vlády č. 336/2004 Sb. a nařízení vlády č. 154/2004 Sb.). Jedná se zejména o změny působnosti v oblasti klinických zkoušek zdravotnických prostředků. Dále se jedná o úpravu procesu plnění oznamovacích povinností v souladu s čl. II bodem 2. zákona č. 196/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s povinností České republiky podle Rozhodnutí Komise ze dne 19. 4. 2010 o Evropské databance zdravotnických prostředků (Eudamed) vkládat po 1. 5. 2011 do databáze údaje týkající se zdravotnických prostředků.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/