253/09 Konvergenční program České republiky (leden 2010); T: 30.12.2009

Česká republika je jako členský stát EU povinna předkládat Evropské komisi a Radě ministrů EU každoročně na podzim nejpozději k 1. prosinci pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu (dále KP). Konvergenční program je střednědobý plán hospodářských politik, které povedou k dlouhodobě udržitelným veřejným financím spolu s trvalým hospodářským růstem a růstem zaměstnanosti. Zároveň poskytuje podklad pro mnohostranný rozpočtový dohled a koordinaci hospodářských politik v EU.

Z důvodu plánovaného překročení referenční hranice pro poměr schodku vládního sektoru k HDP ve výši 3% v roce 2009 zahájila Rada ECOFIN s Českou republikou dne 2. prosince 2009 Proceduru při nadměrném schodku. Rada EU doporučila ČR důvěryhodným a udržitelným způsobem snížit poměr schodku vládního sektoru k HDP pod referenční hranici 3 % do roku 2013. Rada současně vyzvala české orgány, aby podaly zprávu o pokroku v následných aktualizacích KP.

Předkládaný KP je postaven na schváleném státním rozpočtu na rok 2010 a fiskálním výhledu do roku 2012. Zatímco v roce 2010 bude realizována ambiciózní fiskální konsolidace, fiskální výhled na roky 2011 a 2012 postrádá ucelenou střednědobou konsolidační strategii a nezaručuje odstranění nadměrného schodku ve lhůtě uložené Radou. Vláda ČR pověřená vládnutím do parlamentních voleb na jaře 2010 je totiž vybavena pouze omezeným politickým mandátem, který jí neumožňuje navrhovat zásadní reformní kroky.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/