252/16 NV o regulačním výkaznictví; T: 19.12.2016

Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. e) energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je Energetický regulační úřad oprávněn stanovit vyhláškou náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání. Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s energetickým zákonem, zejména s prováděným ustanovením § 20 energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/