252/12 Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince; T: 9.11.2012

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2011 č. 928 bylo uloženo ministrovi školství ve spolupráci s ministrem vnitra nejpozději do 30. listopadu 2012 zpracovat a vládě předložit vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu spolu s návrhy dalších potřebných úprav Systému včetně finančních požadavků na jeho realizaci v roce 2013.

Související soubory

/jak-na-