252/10 Zpráva o realizaci projektu „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“; T: 28.10.2010

Cílem projektu bylo v první řadě přivést do České republiky kvalifikované a vzdělané zahraniční odborníky schopné trvale se integrovat i se svými rodinami do české společnosti. Současně měl napomoci zaměstnavatelům najít odborníky, kteří i přes dopady hospodářské krize na českém trhu práce stále chybějí.

Vzhledem k aktualizaci celkové koncepce imigrace a integrace cizinců z třetích zemí do ČR, s ohledem na povinnosti vyplývající z unijního aquis a v souladu s trendem snižování výdajů se navrhuje ukončit realizaci na projektu, respektive příjímání nových žádostí do projektu k 31. 12. 2010. Předkladatel po úplném ukončení projektu zpracuje a vládě předloží závěrečnou zprávu, ve které vyhodnotí výsledky dosažené projektem včetně doporučení, které pozitivní poznatky by bylo vhodné zapracovat do jiných aktivit v rámci migrační politiky ČR.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/