252/08 Funkčnost zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů; T: 4.12.2008

Zpráva o vyhodnocení pilotních projektů pro ověření funkčnosti metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů je předkládána na základě usnesení vlády České republiky ze dne 13. srpna 2007 č. 879 k návrhu postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. V bodě III. tohoto usnesení bylo uloženo ministrům vnitra a financí a předsedovi Českého statistického úřadu vyhodnotit pilotní projekty (Národní plán boje proti terorismu, Návrh věcného záměru zákona o jednotném dohledu nad finančním trhem, Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011) pro ověření funkčnosti metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů a předložit vládě do 31. prosince 2008 zprávu o tomto vyhodnocení.

Předkládaná zpráva byla vypracována ve spolupráci Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Českého statistického úřadu. Koordinací celého procesu bylo pověřeno Ministerstvo vnitra. Zpráva je předkládána v souladu s plánem nelegislativních prací vlády na 2. pololetí 2008.

Zpráva

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/