25/16 Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání; T: 5.2.2016

Cílem Strategie je zajištění trvalé dostupnosti široké volby nezpoplatněných televizních programů pro všechny skupiny obyvatel ve všech regionech ČR prostřednictvím platformy DTT a možností pro její kvalitativní i kvantitativní rozvoj, při současném úplném uvolnění Pásma 700 MHz ze strany DTT.

Strategie si neklade za cíl stanovit budoucí využití Pásma 700 MHz v ČR, řeší však včas budoucnost bezkonkurenčně nejsilnější a jediné bezplatné televizní platformy v ČR, kterou je DTT a které reálně hrozí zásadní omezení v důsledku nutnosti uvolnit Pásmo 700 MHz ve prospěch IMT a také vlivem vzájemného přeshraničního rušení televizního vysílání v ČR a provozu datových mobilních sítí v sousedících zemích.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/