25/15 NV měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu; T: 12.3.2015

Zavedení možnosti prodlužování doby platnosti ověření stanovených měřidel zdokonaluje a nahrazuje dosavadní právní úpravu institutu následného ověřování měřidel s využitím kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, který je velmi významným příspěvkem ke snížení zátěže uživatelů stanovených měřidel, u nichž příslušná vyhláška tento postup dovolí (v současné době se jedná o membránové plynoměry do velikosti G6, elektroměry a objemové vodoměry). Např. s využitím statistické výběrové zkoušky bylo v roce 2012 ověřeno 24 souborů elektroměrů o počtu 116 151 kusů, v roce 2013 bylo ověřeno 21 souborů elektroměrů o počtu 123 610 kusů. V případě plynoměrů bylo v roce 2012 ověřeno 12 souborů o 50 476 kusech plynoměrů a v roce 2013 pak 16 souborů o 116 204 kusech plynoměrů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/