25/14 Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu; T: 16.4.2014

Důvodem pro předložení návrhu zákona je přizpůsobení stávajícího znění zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu změnám, ke kterým došlo v platném právním řádu, a které dopadají i na právní úpravu postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (například v důsledku rekodifikace soukromého práva). Cílem návrhu je rovněž umožnit aplikaci zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu v podmínkách odpovídajících aktuální úrovni rozvoje informačních technologií a potřebám kontrolní praxe a přispět tak ke zvýšení efektivnosti kontrolní činnosti. K tomu jsou navrhovány zejména příslušné změny terminologie v této oblasti. Je navrhováno přijetí některých institutů, které jsou žádoucí pro zvýšení efektivní plánování kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Navržené změny zjišťující dosažení výše uvedených cílů jsou převážně technického charakteru.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/