251/16 NV používání silničních motorových vozidel a stravného; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 8.12.2016

Podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno, vždy s účinností od 1. ledna kalendářního roku, vyhláškou změnit sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel stanovenou v § 157 odst. 4 zákoníku práce, změnit stravné stanovené v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce, jakož i stanovit průměrnou cenu pohonných hmot, a to podle údajů zjištěných Českým statistickým úřadem.

Při stanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot používá Ministerstvo práce a sociálních věcí, v souladu se zákonným zmocněním, údaje Českého statistického úřadu uvedené ve statistické informaci Ceny – Indexy spotřebitelských cen – Základní členění. Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel a vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji za měsíc listopad roku 2005, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/