251/12 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2013; T: 12.11.2012

Návrh „Plánu“ obsahuje seznam legislativních úkolů pro členy vlády, určený na příští kalendářní rok. Dopisem místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády byli dne 7. září 2012 členové vlády požádáni o zaslání podkladů pro sestavení Plánu v termínu do 19. října 2012. K pracovnímu návrhu Plánu sestavenému na základě došlých podkladů se dne 23. listopadu 2012 uskuteční porada zástupců všech dotčených ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů.

Související soubory