251/11 NV o značkování a barvení vybraných minerálních olejů; T: 28.10.2011

Návrh novely vyhlášky č. 61/2007 Sb. je předkládán v návaznosti na změnu zákona o spotřebních daních, která byla provedena novelou tohoto zákona – zákonem č. 95/2011 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. května 2011.

 

Tímto zákonem byl z ustanovení § 134m odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních, které obsahuje výčet minerálních olejů, jež jsou předmětem značkování, vypuštěn minerální olej uvedený pod kódem nomenklatury 2710 19 25 (petrolej). Současně však byl uvedený minerální olej nově zahrnut do skupiny minerálních olejů, které jsou předmětem povinnosti značkování a barvení (§ 134b odst. 1 zákona o spotřebních daních).

 

Výše uvedená změna však nebyla promítnuta do příslušného prováděcího předpisu, kterým je vyhláška č. 61/2007 Sb., čímž vznikl nesoulad mezi zákonem o spotřebních daních a příslušným prováděcím předpisem k tomuto zákonu, což při aplikaci těchto právních předpisů v praxi způsobuje problémy.

Z tohoto důvodu je předkládán návrh vyhlášky, který minerální olej uvedený pod kódem nomenklatury 2710 19 25 přeřazuje ze seznamu minerálních olejů, které nesmějí být značkovány, do seznamu minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/