251/10 NV o Pravidlech trhu s elektřinou; T: 4.11.2010

Ve vyhlášce navrhovány zejména následující změny:

a) Je umožněno propojení vnitrodenního trhu s elektřinou se zahraničím. Navržená úprava jednak dává prostor pro spojení českého vnitrodenního trhu s trhy okolních států, ale také posouvá dobu uzavírky tohoto trhu na jednu hodinu před vlastním obchodováním. Tato změna povede nejen k větší likviditě trhu, ale také umožní subjektům si lépe vyrovnat svoji obchodní pozici. Modifikace rovněž upravuje měnu, ve které jsou obchody vypořádány.

b) Je upraveno finanční jištění, které mají subjekty zúčtování u operátora trhu. Navržená úprava umožní jednoznačně určovat výši této garance na základě velikosti subjektu zúčtování a realizovaných obchodů, tj. výše finančního jištění bude přímo úměrná zdrojové základně a skladbě odběratelů. Tímto opatřením dojde ke spravedlivějšímu přístupu ke všem účastníkům trhu tím, že bude zrušena fixně stanovená garance, která bránila vstupu malých hráčů na trh.

c) Nezbytnou podmínkou pro změnu jištění u operátora trhu je přechod systému zúčtování odchylek z pracovních dní na kalendářní dny, tj. 7 dní v týdnu. Změna systému umožní snížit velikost finančního jištění jednotlivých subjektů zúčtování (odpadne povinnost skládat navíc finanční garance na dny pracovního volna).

V důsledku vydání navrhované vyhlášky se nepředpokládají žádné přímé sociální dopady. Očekává se naopak dopad na zlepšení podnikatelského prostředí v energetice vlivem zlepšení fungování tržních principů v oblasti elektroenergetiky. Náklady související s nezbytnými úpravami informačních systémů dotčených účastníků trhu s elektřinou dosáhnou maximálně jednotek miliónů korun českých, které by však v rámci aktualizace informačních systémů byly vynaloženy i v případě nepřijetí navrhovaných úprav.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/