250/15 Novela zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění); T: 4.12.2015

Cílem navrhované novely zákona o vyvlastnění je reagovat na změny, které přinesl nový občanský zákoník a které se podstatným způsobem dotýkají právní úpravy vyvlastnění, neboť vyvlastnění představuje zásah do vlastnictví, popřípadě jiných věcných práv a má důsledky nejenom pro vlastníky nemovitých věcí a oprávněné z věcných práv, ale i pro další osoby, kterým v souvislosti s vyvlastněním práva buď zanikají, anebo se mění jejich postavení ve vztahu k vyvlastniteli.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/