250/10 NV o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel; T: 2.11.2010

Cílem tohoto návrhu je v souladu s výše uvedenými směrnicemi harmonizovat v plném rozsahu minimální požadavky na zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Podle přílohy III. bodu 5 Směrnice 2006/126/ES mohou členské státy ukládat pravidla, která jsou přísnější než minimální evropské předpisy. Jelikož rozdílné požadavky v jednotlivých členských státech mohou ovlivnit zásadu volného pohybu, Rada ve svém usnesení ze dne 26. 6. 2000 výslovně požádala o přezkoumání zdravotních požadavků pro vydávání řidičských průkazů tak, aby se výčet nemocí, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují, přizpůsobil vědeckému a technickému pokroku. Stav zraku, diabetes mellitus a epilepsie byly označeny za zdravotní stavy ovlivňující způsobilost k řízení, jež je třeba zvážit.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/