25/22 Návrh nař. vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;T:25 3.2022

Předkládaný návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených plynových zařízení, tj. zařízení, která při nesprávném použití, výskytu provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nevhodném provozování představují vysoké riziko ohrožení životů a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí a naplňuje zmocnění dané ustanovením § 23 zákona pro tento druh vyhrazeného technického zařízení. Rizikové faktory při práci s vyhrazenými plynovými zařízeními jsou dány prostředím a prostorem, ve kterém jsou zařízení umístěna, vlastnostmi použitého plynu, způsobem jeho použití apod. Vše musí být zohledňováno v nové regulaci způsobem odpovídajícím současné době.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/