25/21 Novela vyhl. č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy; T:18.3.2021

Materiál  obsahuje  transpozici prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1581, kterou se mění Směrnice Rady 2009/119/ES, pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat zásoby

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 3. 2021.