25/18 NV k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí; T: 29.3.2018

Ministerstvo financí předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Návrh vyhlášky odstraňuje poměrně značné disproporce mezi výší srovnávací daňové hodnoty nemovité věci určené podle směrné hodnoty a podle zjištěné ceny, ke které v současné době v praxi dochází.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/