249/16 Zřízení pracovních skupin Stálého výboru pro jadernou energetiku; T: 9.12.2016

Stálý výbor pro jadernou energetiku, který byl ustanoven na základě usnesení vlády č. 48 ze dne 25. ledna 2016, pověřil na 2. zasedání, které proběhlo dne 23. září 2016, Ministerstvo průmyslu a obchodu zřízením pracovních skupin Stálého výboru pro jadernou energetiku, specifikací jejich mandátů, struktur a navržením předsedů. Činnost odborně specializovaných pracovních skupin pod vedením Stálého výboru pro jadernou energetiku je nezbytná pro strategická rozhodnutí o dalším rozvoji jaderné energetiky v ČR a pro naplňování schváleného Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/