249/15 Návrh nařízení vlády o stanovení sazeb úhrad z vydobytých nerostů; T: 1.12.2015

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je provedení zákonného zmocnění uvedeného v § 33k odst. 2 vládní novely horního zákona a současně konkrétní realizace jednoho z cílů vládní novely horního zákona, specifikovaného v usnesení vlády č. 385 ze dne 28. května 2014, a to navýšení příjmů z úhrad z vydobytých nerostů.

Obsahem nařízení vlády je stanovení sazeb pro jednotlivé dílčí základy úhrady z vydobytých nerostů.

Sazby úhrady z vydobytých nerostů jsou navrženy tak, aby plně respektovaly parametry zvýšení výnosu z úhrad z vydobytých nerostů, stanovené vládní novelou horního zákona. Konkrétně se jedná o dvojnásobné zvýšení výnosu z úhrady z jednotlivých druhů vydobytých nerostů oproti úrovni roku 2013, s výjimkou radioaktivních nerostů, ropy, hořlavého zemního plynu, černého uhlí a hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem, kde se předpokládá zachování výše výnosu na úrovni roku 2013.

Na základě konzultací s MŽP, ČBÚ a představiteli zaměstnavatelských svazů byl návrh nařízení vlády upraven oproti podobě, ve které byl představen v mezirezortním připomínkovém řízení k vládní novele horního zákona, a to především doplněním sazeb úhrad u nerostů, pro které dosud nebyly stanoveny samostatné sazby, avšak pro tyto nerosty je stanoven dobývací prostor, chráněné ložiskové území nebo průzkumné území, případě probíhá správní řízení o stanovení předmětných území. Stanovení sazby je v těchto případech potřebné pro vyjasnění celkových nákladů organizací a následné podnikatelské rozhodnutí, zda konkrétní ložisko je z ekonomického hlediska využitelné.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/