249/12 NV pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii; T: 13.11.2012

Novela výše uvedené vyhlášky je realizována v souvislosti s předpokládaným přijetím zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, jehož účinnost se navrhuje k 1. lednu 2013. Právě tento připravovaný právní předpis existenci vyhlášky č. 372/2001 Sb., předpokládá, ovšem v nové, upravené podobě.

Navrhovaná právní úprava obsahuje nové vymezení podílu základní a spotřební složky a stanovení postupu při rozdílech v nákladech na vytápění připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy. Upraveny jsou i některé pojmy a současně je zařazeno i vymezení nových pojmů.

Cílem navrhované úpravy je zajistit spravedlivější způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody. Současně je novela vyhlášky základním krokem k naplnění požadavků vyplývajících z připravovaného zákona upravujícího otázky spojené s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/