249/11 NV o zaměstnanosti; T: 31.10.2011

Na základě zmocnění uvedených v § 77 odst. 1, § 78 odst. 12, § 81 odst. 5, § 119a odst. 5 a § 130 zákona o zaměstnanosti je nutno ve vyhlášce reagovat na transformaci pracovních míst v chráněných pracovních dílnách na samostatná chráněná pracovní místa, nově specifikovat druhy provozních nákladů chráněného pracovního místa a stanovit další skutečnosti rozhodné pro uzavření dohody o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa. Dále je třeba nově vymezit druhy dalších nákladů, o které lze zvýšit příspěvek
na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytovaný podle § 78 zákona o zaměstnanosti.

 

V souvislosti s plněním povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením je nezbytné stanovit způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek uvedené v § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.

 

Pro realizaci sdíleného zprostředkování zaměstnání (§119a zákona o zaměstnanosti) jako nového opatření aktivní politiky zaměstnanosti je nutno zakotvit způsob předávání informací o průběhu zprostředkování zaměstnání a o spolupráci uchazeče o zaměstnání s agenturou práce, termín a způsob úhrady příspěvků, které budou agentuře práce Úřadem práce České republiky poskytovány, a rovněž i způsob výběru agentury práce, se kterou bude dohoda o sdíleném zprostředkování zaměstnání uzavřena.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/