248/15 Návrhy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2016 až 2022; T: 24.11.2015

Velká infrastruktura pro VaVaI je definovaná ust. § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, jako „jedinečné výzkumné zařízení, včetně jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho činnosti, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností a které je schvalováno vládou a zřizováno jednou výzkumnou organizací pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi.“

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/