248/12 Návrh vyhlášky o energetických specialistech; T: 2.11.2012

Vyhláška stanoví:

  • obsah a rozsah odborné zkoušky, průběžného aktualizačního odborného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů. Dále způsob získání a doložení praxe, která je podmínkou k podání žádosti o udělení oprávnění a náležitosti evidence energetického specialisty o provedených činnostech,
  • obsah a rozsah odborného proškolení a průběžného aktualizačního odborného proškolení osob oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje. Dále způsob a doložení praxe, která je podmínkou k podání žádosti o udělení příslušného oprávnění,
  • pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů a odborné proškolování osob oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje.

Přílohy k této vyhlášce stanoví vzor žádosti o udělení oprávnění energetického specialisty, vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, vzor žádosti o udělení oprávnění osoby oprávněné provést instalaci a vzor žádosti o absolvování průběžného proškolení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/