248/11 NV o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu; T: 31.10.2011

Ministerstvo vnitra obdrželo požadavky celkem 72 obecních úřadů, které mají zájem tuto agendu nově vykonávat. Žádosti jednotlivých obecních úřadů byly Ministerstvu vnitra doručeny na základě doporučení krajského úřadu a příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a to po prověření, že jsou splněny materiálně technické a personální podmínky k provádění ověřování (je připraven úředník/úředníci splňující kvalifikační požadavky pro výkon ověřovací agendy podle § 14 zákona o ověřování, zajištěna vhodná úřední místnost, obstarány ověřovací knihy, ověřovací doložky, apod.).

Související soubory

/jak-na-