247/16 Novela zákona o elektronických komunikacích; T: 21.12.2016

Podstata navrhovaných změn spočívá v realizaci následujících hlavních věcných cílů, které je nutno prostřednictvím legislativního rámce vytvořeného pro účely realizace přechodu na DVB-T2 a v návaznosti na Strategii správy rádiového spektra schválenou usnesením vlády ze dne 3. června 2015 č. 421 a Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání zajistit, zahrnují zejména následující cíle:

 

  • zakotvit podmínky a pravidla pro souběžné šíření digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T a DVB-T2 v období do roku 2021,
  • zmocnění k sestavení a vydání nařízení Technického plánu přechodu na DVB-T2, který stanoví některá pravidla pro finalizaci přechodu na DVB-T2 v období 2020 – 2021/2022,
  • provedení změny stávajících přídělů rádiových kmitočtů (tzv. refarmingu), na základě kterých dochází v současné době k šíření digitálního televizního vysílání ve formátu DVB-T a provozování k tomu určených celoplošných sítí,
  • další částí navrhovaných úprav je zajištění postupu úhrady nákladů, které přímo souvisejí s uskutečněním přechodu na DVB-T2,
  • zajištění ochrany kvality šíření a příjmu digitálního televizního vysílání v sítích DVB-T2 proti rušení z pásma 700 MHz a dalších pásem používaných pro mobilní služby přístupu k vysokorychlostnímu připojení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/