246/16 NV o katastru nemovitostí; T: 13.12.2016

Novela katastrální vyhlášky zapracovává praktické zkušenosti z prvních tří let aplikace nové civilní a katastrální právní úpravy, reaguje na požadavky katastrálních úřadů a odborné veřejnosti na upřesnění některých postupů při zápisu údajů do katastru nemovitostí, zohledňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, přijetí zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a následnou novelu katastrálního zákona a další změny v související právní úpravě.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/