246/15 Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících; T: 18.11.2015

Materiálem bylo navrženo, aby vláda vymezila část trhu, na které bude realizováno přímé zadání i v následujícím období, a určitou část trhu, na které bude preferováno zadání veřejných služeb již v následujícím období formou nabídkových řízení. V souladu s vládou schváleným harmonogramem otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících bylo ze strany MD zahájeno nabídkové řízení na lince R16 Plzeň – Most. Výsledek tohoto nabídkového řízení závisí na výsledku probíhajícího řízení u ÚOHS, přičemž materiál popisuje další možnosti postupu MD podle výsledku tohoto řízení. Materiál dále předpokládá, že MD bude pokračovat v procesu otevírání trhu veřejných služeb na základě vládou schváleného pořadí soutěžených linek, při zohlednění možností čerpání dotací na vozidlový park prostřednictvím OPD2 a výsledku řízení u ÚOHS ve věci linky R16. MD bude usilovat o to, aby byly dodrženy termíny pro zahájení plnění u jednotlivých linek, popř. aby v nezbytném případě došlo k posunu k nejbližšímu následujícímu období platnosti jízdního řádu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/