246/10 Státní program na podporu úspor energie a využití OZE pro rok 2011; T: 20.10.2010

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Státní program) byl založen ještě před vstupem ČR do EU a tehdy byl hybnou pákou pro stimulaci úspor energie a využití jejich obnovitelných zdrojů. Nyní, když jednotlivé resorty podporují úspory energií a využití OZE hlavně prostřednictvím Operačních programů, stal se státní program spíše doplňkovým programem. Rovněž objem prostředků pro Státní program poklesl na úkor kofinancovaných programů.

Je i přes výrazné snížení rozpočtu důležitou součástí státní podpory v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, protože umožňuje podporovat aktivity, které nelze efektivně podpořit z Operačního programu. V gesci ministra průmyslu a obchodu jsou to například:

 

  • malé a pilotní projekty,
  • projekty na území hlavního města Prahy,
  • menší projekty veřejného sektoru (snižování energetické náročnosti)
  • projekty malých a středních podnikatelů umožněné poskytnutím podpory předem
  • energetické poradenství a vzdělávání.
  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/