245/15 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií; T: 18.11.2015

Materiál je předkládán na základě usnesení Vlády ČR č. 1059/2014 a jeho účelem je poskytnout vládě věcné východisko pro rozhodnutí, zda stanovit cílové datum pro přijetí eura a zároveň iniciovat vstup do kurzového mechanismu ERM II. Obě rozhodnutí jsou přitom úzce spojena, protože nadále platí záměr setrvat v ERM II jen po nezbytně nutnou dobu dvou let. Výše uvedená rozhodnutí vlády ČR by měla v dostatečném předstihu poskytnout ekonomickým subjektům informaci o blížícím se přijetí eura. Předkládaný dokument je od roku 2004 v pořadí již dvanáctým vyhodnocením.

Tři ze čtyř maastrichtských konvergenčních kritérií (kritéria cenové stability, stavu veřejných financí a konvergence úrokových sazeb) ČR plní a za předpokladu odpovídajících hospodářských politik lze očekávat jejich plnění i v budoucnu. V případě kritéria pro deficit sektoru vládních institucí je však nutné upozornit, že jeho splnění je pouze mezikrok k dosažení střednědobého rozpočtového cíle (pro ČR strukturální deficit ve výši maximálně 1 % HDP), u něhož patrně dojde v souvislosti se vstupem ČR do eurozóny ke zpřísnění (na strukturální deficit nejvýše 0,5 % HDP; což je implikací Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii).

Čtvrté kritérium účasti v mechanismu směnných kurzů ČR formálně neplní, neboť se v kurzovém mechanizmu ERM II nenachází.

Související soubory

/jak-na-