245/10 Zavedení Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR do praxe; T: 22.10.2010

Předložený materiál „Zavádění Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR do praxe“ zpracovala ad-hoc meziresortní pracovní skupina pro implementaci SRUR pod vedením zástupce Ministerstva pro místní rozvoj. MŽP v pracovní skupině a její redakční skupině zastupoval odbor EU a politiky životního prostředí a sekretariát Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

V materiálu se konstatuje, že zásadní roli při směřování České republiky k udržitelnému rozvoji má vláda, která by měla určit metody prosazování SRUR do praxe, avšak hlavní „hybnou silou“ implementace SRUR ČR jsou jednotlivé resorty a samospráva na úrovni krajů a obcí. Udržitelný rozvoj a principy udržitelného rozvoje by měly být zohledňovány v rámci všech plánovacích a rozhodovacích procesů.

Předmětem materiálu je vymezení role SRUR vůči ostatním strategickým dokumentům a popis východisek, hlavních prvků a způsobu zajištění zavedení Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR do praxe. Dále pak dokument řeší otázky spojené s monitoringem, reportingem a evaluací a stanoví konkrétní opatření k implementaci SRUR.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/