244/16 NV o Pravidlech trhu s elektřinou; T: 8.12.2016

Na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a vývoje trhu s elektřinou dospěl Úřad k závěru, že v určitých oblastech na energetickém trhu (například v procesu registrace odběrných míst, při výkladu ustanovení týkající se rezervace kapacit a výrobce první kategorie, změny dodavatele nebo zahájení dodávky dodavatelem poslední instance) dochází k odlišným výkladům jednotlivých účastníků trhu, což vede k nerovnováze trhu s elektřinou mezi jednotlivými účastníky.

S ohledem na výše uvedené Úřad identifikoval oblasti, které bude zapotřebí upravit – upřesnit a rozvinout:

1. postup registrace odběrného místa a předávacího místa v souladu s § 28 odst. 5 energetického zákona (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 8 energetického zákona),

2. rozsah předávání dat provozovatelem distribuční soustavy pro účely stanovení a zúčtování odchylky (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 4 energetického zákona),

3. stanovení zálohových plateb pro hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 14 energetického zákona),

4. způsob výpočtu regulovaných plateb hrazených provozovatelem lokální distribuční soustavy zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 14 energetického zákona),

5. postup při změně typu smlouvy (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 8 energetického zákona),

6. ukončení a pozastavení nebo zastavení procesu změny dodavatele (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 8 energetického zákona),

7. postup při přerušení, omezení nebo obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 9 energetického zákona)

8. postup pro zahájení dodávky dodavatelem poslední instance (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 10 energetického zákona)

9. rezervace kapacity a zvýhodnění výrobců 1. kategorie (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 11 energetického zákona).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/