244/15 Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce; T: 1.12.2015

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je adaptace národního právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Toto nařízení stanovuje pravidla pro poskytování služeb vytvářejících důvěru, dále zakotvuje právní rámec pro elektronické podpisy, elektronické pečetě, elektronická časová razítka, elektronické dokumenty, služby elektronického doporučeného doručování a certifikační služby pro autentizaci internetových stránek a podmínky, za nichž členské státy uznávají prostředky pro elektronickou identifikaci fyzických a právnických osob, které spadají do oznámeného systému elektronické identifikace jiného členského státu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/