244/12 Věcný záměr o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel; T: 6.11.2012

Nový zákon obecně operuje s dlouhodobě zažitou terminologií. S ohledem na navrhované změny se vyskytuje několik nových pojmů:

· středisko školení učitelů – fyzická či právnická osoba poskytující učitelům autoškol základní a periodická školení,

· středisko výuky a výcviku první pomoci – fyzická či právnická osoba provádějící na základě zvláštního povolení přípravu uchazečů o získání řidičského oprávnění v oblasti poskytování první pomoci,

· zkušební organizace řidičů – subjekt provádějící zkoušky uchazečů o získání řidičského oprávnění a uchazečů o získání profesní způsobilosti řidiče,

· středisko školení zkušebních komisařů – organizační složka zkušební organizace řidičů provádějící stanovenou odbornou přípravu a přezkušování odborných kompetencí zkušebních komisařů řidičů,

· školicí středisko řidičů – subjekt provádějící vstupní a pravidelná školení stanovených skupin řidičů,

· certifikovaný lektor řidičů – osoba oprávněná k provádění vstupních a pravidelných školení stanovených skupin řidičů, jež jsou zajišťována školicím střediskem řidičů,

· centrální registr učitelů – evidence o učitelích autoškol obsahující rozsah profesního osvědčení učitele autoškoly a další potřebné údaje jako součást centrálního registru řidičů,

· centrální registr výcvikových vozidel – evidence o vozidlech schválených pro účely výcviku v autoškole jako součást centrálního registru vozidel.

Související soubory