244/10 Přeměření administrativní zátěže podnikatelů; T: 21.10.2010

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem návrh postupu, jakým bude provedeno přeměření administrativní zátěže podnikatelů. Předložený materiál byl vypracován s odkazem na usnesení vlády č. 308 ze dne 27. dubna 2010 ke Zprávě o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů, bod II./2.

Cílem je, v souladu s novými trendy, nesledovat pouze informační povinnosti a kvantitativní ukazatele, ale kombinovat kvalitativní a kvantitativní indikátory. V rámci přeměření administrativní zátěže budou identifikovány informační povinnosti v rozdělení do sledovaných oblastí/agend a kvantifikace bude provedena za pomoci zpřesněného modelu SCM (standardní nákladový model). Počítá se s pilotním testováním upravené metodiky SCM v průběhu realizace a s jejím následným dopracováním do konečné podoby. Nově budou informační povinnosti doplněny o výsledky šetření přímo u podnikatelských subjektů, kdy se předpokládá zapojení externí firmy. S odkazem na dosavadní zkušenosti bude administrativní zátěž přeměřena celkem ve 12-ti oblastech: vstup do podnikání, obchodní právo, vydávání povolení, podmínky zaměstnávání, placení daní, registrace majetku, ochrana spotřebitele, ekologické požadavky, požadavky na výrobce, vnitřní trh, veřejné zakázky a statistika. V těchto oblastech očekáváme nejzřetelnější výsledky a dosažení největších úspor pro podnikatele. Pozornost nebude soustředěna na celý právní řád, neboť by bylo zapotřebí vedle časových možností přistoupit také ke zvýšení personálních a finanční zdrojů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/