244/08 Plnění konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou; T: 28. 11. 2008

Česká republika se stala od 1. května 2004 členským státem Evropské unie a s přistoupením automaticky i účastníkem třetí fáze Hospodářské a měnové unie (HMU), s dočasně udělenou výjimkou pro zavedení eura. Povinností nového členského státu vyplývající z primární legislativy EU je připravovat se po vstupu do HMU na vstup do eurozóny.

 

Rozhodnutí o jeho načasování je v kompetenci národní vlády a odvíjí se od politického rozhodnutí, které vláda učiní ve spolupráci s centrální bankou. Vláda ČR a Česká národní banka se shodly, že vstup do eurozóny by měl být iniciován na základě posouzení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a pokroku ve sladěnosti ekonomiky země s eurozónou.

Účelem materiálu je tedy poskytnout vládě východisko pro rozhodnutí, zda stanovit datum přistoupení České republiky k eurozóně a kdy iniciovat vstup do kurzového mechanismu ERM II. Obě rozhodnutí jsou přitom úzce spojená, protože nadále platí záměr setrvat v ERM II jen minimálně požadovanou dobu dvou let předcházející předpokládanému úspěšnému vyhodnocení plnění konvergenčních kritérií. Výše uvedená rozhodnutí vlády České republiky by měla poskytnout v dostatečném předstihu ekonomickým subjektům informaci o blížícím se přijetí eura. Materiál je již pátým vyhodnocením předkládaným počínaje rokem 2004 každoročně vládě. Předkládaný materiál se skládá ze tří částí:1) Shrnutí připravenosti ČR na vstup do ERM II a doporučení vládě.2) Vyhodnocení současného a očekávaného plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. (zpracovalo Ministerstvo financí ČR). 3) Vyhodnocení stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (zpracovala Česká národní banka). Zatímco plnění nominálních konvergenčních kritérií kvantifikovat v zásadě lze, jednoznačný závěr o tom, zda je míra ekonomické sladěnosti dostatečná k přijetí společné měny euro  principiálně možný není. Hodnocení se tak odvíjí od srovnání výsledků provedených analýz s vybranými zeměmi a v čase. Materiál nemá přímý dopad na veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí.

 

Materiál

Předkládací zpráva

PŘIPOMÍNKY HK ČR

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/