244/22 Novela vyhl. č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví;T:6. 1.2023

Předložený návrh vyhlášky č. 108/1997 Sb. reaguje zejména na změny v oblasti provozu a řízení bezpilotních systémů, které vychází z odpovídajících zákonných zmocnění příslušné novely zákona o civilním letectví, a dále na potřeby, které vyplývají z aplikační praxe.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 1. 2023.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/