243/12 Novela zákona o kontrole obchodu s výrobky; T: 8.10.2012

Stávající právní úprava vývozu zbraní se rozpadá do několika právních předpisů, což je podmíněno různými hledisky, neboť jde o materiál bezpečnostně citlivý. Vývoz střelných zbraní, hlavních částí, jejich součástí, dílů a střeliva k obchodním účelům je dle stávající právní úpravy možný na základě povolení, jež vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. I do budoucna navržená právní úprava, v souladu s požadavky práva EU, tento princip zachovává. Zákon č. 228/2005 Sb. tak nadále bude upravovat pohyb stanovených výrobků po EU, dovoz ze zemí mimo EU (pyrotechnika dle nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení) a vývoz střelných zbraní, hlavních částí, jejich součástí, dílů a střeliva k obchodním účelům a vývoz stanovených výrobků, jež stanoví nařízení vlády. Nově, na základě požadavku adaptovaného nařízení a požadavku zachování jednoty z hlediska povolovacího orgánu, bude Ministerstvo průmyslu a obchodu povolovat vývoz střelných zbraní, hlavních částí, jejich součástí, dílů a střeliva pro individuální vývoz do třetích zemí za účelem obchodu. Dosavadní povolovací režim pro zpětný vývoz bude zachován v zákoně o zbraních, který je v gesci Ministerstva vnitra.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/