243/10 Návrh na zřízení Výboru pro kosmické aktivity ČR; T: 21.10.2010

Ministerstvo zahraničních věcí předkládá na základě usnesení vlády č. 514 z 28. června 2010 návrh na zřízení Výboru pro kosmické aktivity ČR (dále jen „Výbor“) za účelem efektivnější koordinace a prosazování zájmů České republiky v mezinárodních kosmických aktivitách. Mezi úkoly Výboru bude patřit například koordinace přípravy rámcových mandátů a pozic pro mezinárodní jednání o kosmických problematikách orgánů ESA a EU či koordinace vstupu ČR do volitelných programů Evropské kosmické agentury (ESA), bilaterálních i multilaterálních programů kosmického charakteru.

Návrh navazuje na diskusi související se vstupem ČR do ESA v roce 2008 a debatu o opatřeních nezbytných k zajištění provádění příslušných dokumentů souvisejících se vstupem do ESA (Úmluva o založení Evropské kosmické agentury a Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách).

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-