242/16 Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; T: 14.12.2016

Cílem předloženého návrhu je zejména implementace práva Evropské unie, konkrétně tří směrnic (2014/45/EU, 2014/47/EU a 2015/719) upravujících (1) oblast pravidelných technických prohlídek vozidel, (2) oblast silničních technických kontrol užitkových vozidel a (3) oblast maximálních přípustných rozměrů a hmotností vozidel. Uvedené tři oblasti se dotkají zákonů č. 56/2001 Sb., 361/2000 Sb. a 13/1997 Sb., které jsou v různé míře předloženým návrhem dotčeny.

Nejrozsáhlejší jsou vstupy do zákona č. 56/2001 Sb., kterými je zajišťována implementace směrnice 2014/45/EU upravující oblast pravidelných technických prohlídek vozidel. V této oblasti byla zásadní a nejproblematičtější otázkou podoba institucionálního (organizačního) zabezpečení výkonu činností souvisejících s pravidelnou technickou prohlídkou vozidla, tj. zda je možné ponechat stávající dvojkolejný systém výkonu těchto činností, kdy měření emisí provádí stanice měření emisí a ostatní úkony provádí stanice technické kontroly.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/