242/15 NV o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů; T: 23.11.2015

Cílem novely vyhlášky je upravit způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě v souladu s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který v současné době projednává Parlament České republiky. Návrh zákona zajišťuje soulad ustanovení § 57 zákona s nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/