242/12 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020; T: 1.11.2012

Globálním cílem Koncepce MSP 2014+ je kontinuální posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti malých a středních podnikatelů založené na využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostech a vzdělávání (upgrading malých a středních podniků k podnikání založenému na inovační konkurenční výhodě a posunu výše v hodnotových řetězcích), na internacionalizaci vyplývající z vnitřního trhu EU a perspektivních trhů ve třetích zemích a snižování energetické náročnosti podnikání.

 

Na období 2014–2020 jsou v Koncepci MSP 2014+ stanoveny čtyři hlavní cíle:

1. Posílení postavení malých a středních podnikatelů v české ekonomice a růst konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů v evropském a světovém kontextu.

2. Rozvoj a zkvalitňování podnikatelského prostředí a zvyšování kvality poradenských služeb pro MSP, včetně zvýšení atraktivity technického a přírodovědného vzdělávání, posílení a rozvoje technické inteligence.

3. Posílení inovační schopnosti a efektivního nakládání s duševním vlastnictvím malých a středních podnikatelů a rozvoj podnikatelské a inovační infrastruktury.

4. Snižování energetické a materiálové náročnosti při podnikání malých a středních firem.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/