242/10 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury pro roky 2011 – 2013; T: 18.10.2010

HVDI zahrnuje silniční a železniční infrastrukturu a infrastrukturu vodních cest a byl upraven v souladu s aktuálním stavem finančních zdrojů a s ohledem na faktický stav přípravy a realizace jednotlivých akcí. Byl zpracován ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou železniční dopravní cesty a Ředitelstvím vodních cest ČR. Byly do něho rovněž promítnuty dopady podpory EU v rámci Operačního programu Doprava a zdroje schválených úvěrů EIB.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-