24/17 Návrh vyhlášky o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob provádět úkony správního orgánu; T: 23.3.2017

OMLOUVÁME SE VŠEM, KTEŘÍ TENTO MATERIÁL OBDRŽELI Z DŮVODU TECHNICKÉ ZÁVADY.

Návrh vyhlášky vychází ze zmocnění uvedeného v § 111 odst. 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Cílem návrhu vyhlášky je upravit podrobnosti obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti a náležitosti osvědčení o vykonání zkoušky. Zkoušku odborné způsobilosti bude muset absolvovat oprávněná úřední osoba, která vede řízení o přestupku a nesplňuje podmínku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, ale splňuje požadavek alespoň magisterského vzdělání v jiném oboru nežli v oboru právo nebo bakalářského vzdělání.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/