24/15 NV jednotnost a správnost měřidel a měření; T: 12.3.2015

S ohledem na dodržování správnosti měření stanovenými měřidly v používání a zabránění zneužívání úředních značek návrh vyhlášky upravuje vybrané ustanovení § 7 o důvodech zániku platnosti ověření stanoveného měřidla a zavádí nový vzor úřední značky Českého metrologického institutu doplněné jejím identifikačním kódem.

Návrh této části vyhlášky zpřesňuje určitá ustanovení s ohledem na změnu zákona o metrologii a aplikační praxi. Základním cílem předkládaného návrhu je reakce na potřeby praxe a zlepšení ochrany spotřebitele.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/