24/14 Novela zákona o důchodovém pojištění; T: 16.4.2014

Návrhem zákona se reaguje na uvedené první dva požadavky Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. V návaznosti na upravené zmocňovací ustanovení v § 107 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění bude pak novelizováno nařízení vlády č. 363/2009 Sb. tak, aby dopadalo obecně na všechny horníky splňující podmínky tohoto nařízení (zejména odpracování příslušného počtu směn ve vymezených hornických povoláních). Kromě změny zákona o důchodovém pojištění se navrhuje ještě doplnit zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení o povinnost hornických zaměstnavatelů vést potřebnou evidenci a vystavovat o rozhodných skutečnostech potvrzení, která by sloužila k doložení skutečností pro snížený důchodový věk horníků. Účinnost zákona se navrhuje s dostatečnou legisvakancí, aby byl potřebný časový prostor pro novelizaci nařízení vlády č. 363/2009 Sb., přičemž bude možné zohlednit aktuální situaci v hornictví.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/