241/12 NV o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek; T: 1.11.2012

Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou především změny legislativně technického charakteru v souvislosti se zavedením Pomocného analytického přehledu (PAP) a prvním sběrem dat do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), zajištění souladu a postupného naplňování cílů účetní reformy veřejných financí formulovaných usnesením vlády č. 561 ze dne 23. května 2007 k vytvoření účetnictví státu a usnesením vlády č. 921 ze dne 22. prosince 2010 k postupu naplnění základních principů vzniku účetnictví státu, zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek a zpřesnění informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí (včetně mezinárodního výkaznictví v oblasti vládní finanční statistiky, metodika ESA 95 a GFS 2001). Zvýšení fixní hranice pro předávání PAP v textu § 3a návrhu vyhlášky je prováděno z toho důvodu, že další rozšíření okruhu účetních jednotek předávajících PAP bude provedeno na základě analýzy získaných dat za rok 2012, příp. v roce 2013. Toto rozšíření by již nemělo být pouze plošné, ale mělo by jít o kombinaci více parametrů tak, aby se okruh účetních jednotek předávajících předmětný přehled rozšiřoval cíleně a co nejefektivněji.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/