241/10 Novela zákona o Celní správě ČR; T: 11.11.2010

Cílem Celního informačního systému (CIS) je podpora účinnější spolupráce celních správ členských zemí EU při předcházení a šetření závažných porušení vnitrostátních i unijních právních předpisů. Tento nástroj umožňuje rychlou a účinnou výměnu údajů o právnických a fyzických osobách, které se dopustily porušení právních předpisů v celní oblasti nebo podezřelých z takového nezákonného jednání.

K nové úpravě CIS bylo přistoupeno z důvodu rozšíření účelu využití shromažďovaných údajů (např. pro potřeby strategické a operativní analýzy) a okruhu orgánů, které mají přístup k informacím shromážděným v CIS o Evropský policejní úřad (Europol) a Evropskou jednotku pro soudní spolupráci (Eurojust). Novelizace nemá žádný negativní finanční či hospodářský dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty nebo na podnikatelské prostředí České republiky. Naopak došlo k přesunu nákladů na provoz CIS na rozpočet EU, členské státy zajišťují pouze provoz vnitrostátních pracovišť či terminálů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/